Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi yenidoğan bebekten başlayarak, 0-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek üzere organize olmuştur. Hastanemizin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, Yenidoğan Yoğun Bakımı ve Bebek Odası alt birimlerinden oluşmaktadır.

Hasta muayenelerinde büyüme-gelişme değerlendirilmelerinin yanı sıra, aşıların uygulanması, işitme ve görmenin değerlendirilmesi gibi önemli kontroller de diğer birimlerin işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Hastanemiz düzenli doktor muayenelerinden hastalıklarının teşhis ve tedavilerine ve gelişimleri esnasında ihtiyaç hissettiğiniz pratik bilgilere kadar her konuda uzman doktorlarıyla çocuklarınızın hizmetindedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde Tedavileri Yapılan Bazı Temel Hastalıklar:

    • Yenidoğan döneminden itibaren gerekli tüm takipler ve gerekli hallerde tedavileri
    • Yenidoğan döneminden itibaren büyüme ve gelişme takibi
    • Aşı uygulaması ,hastalıkları, teşhis ve tedavisi
    • Enfeksiyon hastalıklarının tanı, takip ve tedavisi
    • Alerjik Hastalıkların tanı , takip ve tedavisi