Klinik Laboratuvar

Hastanemizde çağımızın en ileri teknolojilerini kullanan alanında uzman ve tecrübeli hekim ve personeliyle Biyokimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Patoloji Laboratuvarı kesintisiz hizmet vermektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarı, kaliteli ve kapsamlı hizmet sunan bir hastane için mutlaka bulunması gereken ünitelerden biridir.
Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarı, günün 24 saati hizmet vermektedir. Hastalardan alınan numunelerin mikrobiyolojik yönden mikroskobik incelemeleri, kültür ekimleri ve kan testleriyle ilgili analizleri yapılır. Alınan numuneler, değerlendirme süresi gözönüne alınıp en kısa sürede sonuçlandırılarak bilgisayar programı destekli sisteme kaydedilir. Onaylanan sonuçlar için hasta, laboratuvara uğramadan sonuçlarını ilgili birimden bilgisayar çıktısı olarak alır.
Mikrobiyoloji laboratuvarımızda, alınan örneklerin işlenip incelenmesi için Class II Biyolojik Güvenlik kabini bulunmaktadır. Ayrıca steril vücut sıvıları ve doku örneklerinin kültür ekimleri için 1 adet etüv, kan kültürü ekimi için 1 adet otomatize kan kültür cihazı, 2 adet ışık mikroskobu, gram pozitif ve negatif bakteri identifikasyonu için gerekli malzeme ve testler, tüberküloz kültürü ve ARB boyama, antibiyotik duyarlılık testi için gerekli tüm malzeme ve testler, çeşitli boyalar laboratuvarımızda tanısal amaçla kullanılmaktadır. Serolojik olarak Brusella Rose-bengal, Brusella standart tüp aglutinasyonu ve Salmonella aglutinasyon testleri de laboratuvarımızda çalışılabilmektedir.