444 10 81

Randevu Almak için bizi arayın veya formu doldurun.

Psikiyatri Hastalıkları Egemed Hastaneleri’nde…

EGEMED Söke Hastanesi  Psikiyatri Polikliniğinde tüm psikiyatrik-nöropsikiyatrik hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.  Polikliniğimize başvuran hastalarda teşhise ve ayırıcı tanıya yönelik ilgili tüm tetkikler ve gerekli görüldüğünde istenecek nörogörüntüleme işlemleri hastanemiz bünyesinde yapılabilmektedir. Lityum ve valproat gibi ilaç kan takipleri psikiyatri kliniğimiz tarafından ayrıca yapılabilmektedir.

Psikiyatrik yaklaşımlar çerçevesinde tanıya yönelik psikoterapötik görüşmeler hekim ile hastaya birebir görüşme imkanı sağlayabilecek poliklinik odalarında gerçekleşmektedir.

Güncel tıp pratiğinin günümüz kabul gören uygulamalarında “insanın biyopsikososyal bir varlık” olduğunun bilinci ile hastaya yaklaşımlar önem kazanmaktadır. Bu noktada psikiyatri pratiği günümüzde daha fazla önem kazanmakla beraber hastalar ve hizmet veren birimler açısından maddi ve manevi kayıplar büyük oranda önlenebilmektedir.

Psikiyatri kliniğimizde; Depresyon, Panik Bozukluk, Kaygı Bozuklukları, Bipolar Bozukluk, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Şizoafektif Bozukluk, Uyku Bozuklukları, Demanslar (Alzheimer vb.), Obsesif Kompulsif Bozukluk, Alkol ve Diğer Madde Bağımlılığı, Davranış Bozuklukları, Enüresis Noktürna (Gece Alt Islatma), Dikkat Eksikl