Çocuklar İçin Ayrıntılı Check Up  programında yapılan tetkikler ;

           Kan – İdrar Testleri ( Biyokimya Testleri ) :

Açlık Kan Şekeri Tam İdrar Sedimentasyon
Hemogram Albumin HBA1C
Demir Total Kolesterol Gaitada Amip Giardia
Protein Trigliserid  

            Böbrek Fonksiyon Testleri :

Kreatinin Üre

            Karaciğer Fonksiyon Testleri :

AST ALT

            Hormonal Testler :

TSH Serbest T3 Serbest T4
Vitamin D3 Vitamin B12  

            Hepatit B Tarama Testleri :

HBSAG Anti HBS

            Romatizma Testleri :

CRP RF
  • Boğaz Kültürü
  • Akciğer Grafisi
  • MR Beyin
  • Çocuk Poliklinik Muayene ve Sonuç Değerlendirmesi
  • Göz Poliklinik Muayene ve Sonuç Değerlendirmesi

İLETİŞİM05494772005