Erkekler İçin Ayrıntılı Check Up Programı

KAN – İDRAR TESTLERİ ( BİYOKİMYA TESTLERİ )
AÇLIK KAN ŞEKERİ TOTAL KOLESTROL SEDİMENTASYON
KALSİYUM HDL KOLESTEROL TOTAL BİLİRUBİN
FOSFOR LDL KOLESTEROL DİREKT BİLURİBİN
ÜRİK ASİT ASO ALKALEN FOSFATAZ
LDH TAM İDRAR HEMOGRAM
DEMİR ALBUMİN TRIGLISERİT
DEMİR BAĞLAMA PROTEİN FERRİTİN
BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ
KREATİNİN
ÜRE
KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
AST B12 VİTAMİNİ
ALT
GGT D VİTAMİNİ
HORMONAL TESTLER
TSH PSA TOTAL
SERBEST T3 PSA SERBEST
SERBEST T4
HEPATİT B TARAMA TESTLERİ
ANTI HCV ANTI HBC IGG
HBSAG ANTI HBC IGM
ANTI HBS
ROMATİZMA TESTLERİ
CRP
RF
MUAYENELER
ÜRİNER SİSTEM USG
BT TORAKS
MR BEYİN
TÜM ABDOMEN USG
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
EFOR
EKO
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİK MUAYENE VE SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ
ÜROLOJİ POLİKLİNİK MUAYENE VE SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ
İÇ HASTALIKLARI POLİKLİNİK MUAYENE VE SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ
NÖROLOJİ POLİKLİNİK MUAYENE VE SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ