Erkekler İçin Ayrıntılı Kanser Tarama Programı

You are here:

Erkekler İçin Ayrıntılı Check Up  programında yapılan tetkikler ;

          Kan – İdrar Testleri ( Biyokimya Testleri ) :

Açlık Kan şekeri Total Kolesterol Sedimantasyon
Kalsiyum HDL Kolesterol Total Bilirubin
Fosfor LDL Kolesterol Direk Bilirubin
Ürik asit CRP Alcalen Fosfataz
LDH Tam İdrar Hemogram
Demir Albumin Trigliserid
Demir Bağlama Protein

         Böbrek Fonksiyon Testleri :

Kreatinin Üre

            Karaciğer Fonksiyon Testleri :

AST ALT
GGT

            Hormonal Testler :

TSH Serbest T3 Serbest T4
PSA TOTAL PSA SERBEST

            Hepatit B Tarama Testleri :

Anti HCV HBSAG Anti HBS
Anti HIV

            Tümör Markerleri  :

CA 19-9 CEA
CA 15-3 AFP

 

  • MR Abdomen ALT
  • MR Abdomen ÜST
  • Tiroid USG
  • BT Toraks
  • İç Hastalıkları Poliklinik Muayene ve Sonuç Değerlendirmesi
  • Üroloji Poliklinik Muayene ve Sonuç Değerlendirmesi

İLETİŞİM05494772005