Kadınlar İçin Ayrıntılı Kanser Tarama Programı

KAN – İDRAR TESTLERİ ( BİYOKİMYA TESTLERİ )
AÇLIK KAN ŞEKERİ TOTAL KOLESTROL SEDİMENTASYON VİTAMİN B12
KALSİYUM HDL KOLESTEROL TOTAL BİLİRUBİN FERRİTTİN
FOSFOR LDL KOLESTEROL DİREKT BİLURİBİN
ÜRİK ASİT ASO ALKALEN FOSFATAZ
LDH TAM İDRAR HEMOGRAM
DEMİR ALBUMİN TRIGLISERİT
DEMİR BAĞLAMA PROTEİN
BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ
KREATİNİN
ÜRE
KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
AST
ALT
GGT
HORMONAL TESTLER
TSH VİTAMİN B12 EKG EKO
SERBEST T3 VİTAMİN D3 EFOR
SERBEST T4
HEPATİT B TARAMA TESTLERİ
ANTI HIV
ANTI HCV
HBSAG
ANTI HBS
TÜMÖR MARKERLERİ
CA 19-9 AFP
CEA
CA 15-3
CA 125
MUAYENELER
MR MEME
MR BEYİN
MR ABDOMEN ÜST
TİROİD USG
VAJİNAL VEYA SERVİKAL SİTOLOJİ (SMEAR)
KADIN DOĞUM POLİKLİNİK MUAYENE VE SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ
İÇ HASTALIKLARI POLİKLİNİK MUAYENE VE SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ
NÖROLOJİ MUAYENE
KARDİYOLOJİ MUAYENE