Uzm.Dr.

İsa TANYERİ

Son Güncelleme 10 Nisan 2023

Eğitim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Okul) Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Uzmanlık) 

 

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları

Şeker hastalığı (Diyabet)

İnsülin direnci, obezite

Hipertansiyon

Kalp yetmezliği

Yüksek kolesterol, dislipidemiler

Tiroid bezi hastalıkları

Endokrin hastalıklar

Mide ve bağırsak hastalıkları

Karaciğer ve safra yolları hastalıkları

Kan hastalıkları, anemiler

Romatizmal hastalıklar

Solunum yolu ve akciğer hastalıkları

Böbrek yetmezliği ve dahili böbrek hastalıkları

Kanser tarama testleriÇalıştığı Kurumlar

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başasistanlığı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

D-Med Healthcare, İstanbul

Türk Böbrek Vakfı, İstanbul

Özel Meditech Hastanesi, Fatsa
Tez Çalışmaları

Kolon Konserlerinde Erken Dönem GGT Yüksekliği

 

Kurslar

KATILDIĞI KURS VE KONGRELERİN BİR KISMI

-Diyaliz uzman hekimliği kursu

-İşyeri hekimliği kursu

-Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kursu

-EASD 2009( European Association for the Study of Diabetes )

Vienna, Austria

-EASD 2011 (European Association for the Study of Diabetes)

Lisbon, Portugal

-EASD 2012 (European Association for the Study of Diabetes)

Berlin, Germany

-Dyslipidaemia and CHD

October 2005 Madrid

-For Attending the 2005 Continuing Medical Education Program Partners International 2nd Cardiovascular Conference 2005

Harvard Medical School Dubai Center

-Recognition of Participaying in the

18th Great Wall International Congress of Cardiology & ACC Symposium 2007 Beijing China

-Participated ın the Current Advanced in Effective Management of Hypertension 2008

Singapore

-21.ci Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya

-22. ci Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya

-23. cü Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya

-24. cü Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya

-41. ci Ulusal Diyabet Kongresi

Antalya

-42.ci Ulusal Diyabet Kongresi

Antalya

-45. ci Ulusal Diyabet Kongresi

Antalya

-46. cı Ulusal Diyabet Kongresı

Antalya

-48. ci Ulusal Diyabet Kongresi

Antalya

-6. cı Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Antalya

-8. ci Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Antalya

-10. cu Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Antalya

-8. ci İç Hastalıkları Kış Kongresi

Uludağ

-1. ci TND Beslenme Kursu

Antalya

-2. ci TND Hipertansiyon Kursu

Antalya

-32. ci Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi

AntalyaÜye Olunan Dernekler

Türk Tabipleri Birliği