Uzm.Dr.

Mehmet Çelik

Son Güncelleme 4 Ağustos 2023

Eğitim 

2002 – 2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

2009 – 2013 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

2011-2013 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları

Kardiyoloji Uzmanı

Girişimsel Olmayan Beceriler: EKG ve Holter EKG yorumlama, tilt table testi (yapmak ve yorumlamak), treadmill stres testi, transtorasik ekokardiyografi, transözofajiyal ekokardiyografi, koroner yoğun bakım ünitesi yönetimi. 

Girişimsel Beceri ve Prosedürler: Koroner anjiyografi ve anjiyoplasti (primer ve elektif PCI, trombüs aspirasyonu, stenting ve benzeri), periferik anjiografi ve anjioplasti (karotis, brakiyal, femoral, renal vb.), geçici ve kalıcı kalp pili ve ICD implantasyonu, IABP uygulaması ve yönetimi.

Çalıştığı Kurumlar

06.2009 – 18/11/2013

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Asistan doktor (Kardiyoloji)

20.01.2014 – 15.02.2016

Midyat Devlet Hastanesi

Kardiyoloji Uzmanı

26.02.2016 – 01.11.2019

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 

Kardiyoloji Uzmanı

04.11.2019-15.03.2021

Midyat Devlet Hastanesi

Baştabip

16.03.2021-14.06.2022

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 

Kardiyoloji Uzmanı

Üye Olunan Dernekler

Türk Kardiyoloji Derneği, 2014-

Son Güncelleme 4 Ağustos 2023