Ahmet TOPBAŞ

UZM. DR

Uzm. Dr. Ahmet TOPBAŞ

ÖZGEÇMİŞ
Unvanı, Adı Soyadı: Dr. Ahmet Topbaş
Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 13,07,1972 Bursa
E-mail : ahmtopbas@gmail.com
Bölümü: Göğüs Hastalıkları
Medeni Durum: Evli
Yabancı Dil: İngilizce
Eğitimi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi – GATA Gögüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Çalıştığı Kurumlar:
Jandarma Er Eğitim Alyı Bornova/izmir
Çukurca sınır Tabur Komutanlığı Revir Baştabipliği Çukurca /Hakkari
116. Er Eğitim Alayı Revir Baştabipliği Çanakkkale
GATA Gögüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
İskenderun Asker Hastanesi
Çanakkale Asker hastanesi
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:
1-Türk Toraks Derneği
2-Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
3-Türk Uyku Tıbbı Derneği
4-Türk Tabipler Birliği

Ahmet TOPBAŞ