Figen Küçüktaş

UZM. DR

Uzm. Dr. Figen Küçüktaş

Eğitim ve İş:
 • 1983-1989: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1991-1996: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F. Fizik Tedavi& Rehabilitasyon A.B.D ‘ da Uzmanlık Eğitimi
 • 1996-1998: Adnan Menderes Üniversitesi FTR ABD Öğretim Üyeliği
 • 1998-2021 : Aydın Devlet Hastanesi’ nde Uzman Doktor
Üyelikleri:
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türkiye Fİziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği
 • Türkiye Osteoporoz Derneği
 • Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Sertifikaları:
 • Klinik Dansitometri Kursu ( IOF&ISCD&Türkiye Osteoporoz Derneği ) 4-5/12/2004
 • Elektromyografi Kursu ( DEÜ.Nöroloji ) 27/ 8/1996
 • Ortez-Protez Kursu ( Ankara Ü. Tıp Fak. FTR ) 23-27/10/1994
 • Nöralterapi Kursu( TFTR Derneği ) 22/2/2020
 • Romatoid Artrit Tanı ve Tedavi Kursu ( İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ) 19-20 /11/1994
 • Covid 19 Training for healthcare workers ( by Stanford U. Online Course ) 03/01/2021
 • Psychological First Aid ( by Johns Hopkins U. Online ) 18/09/2020
 • Musculoskeletal Cases ( by Harward U. Online ) 05/08/2020
 • Preventing Chronic Pain ( byMinnesota U. Online ) 28/12/2020
Katıldığı Kongreler:
 • Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongreleri ( 1995-2003-2013-2015-2016-2019 )
 • Türk-Alman Fiziksel Tıp ve Romatoloji Kongresi ( 4/1996 )
 • Ulusal Spor Hekimliği Kongresi ( 1995 )
 • Ulusal Protez – Ortez Kongresi ( 10/1994 )
 • Ulusal Romatoloji Kongreleri ( RAED )( 11/1994-11/1995-11/2010-11/2014-11/2015-10/2018 )
 • Ulusal Osteoporoz Kongreleri ( 10/1994-10/1995-10/2002-9/2013-10/2017 )
 • Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği ( TRASD ) Sempozyumları ( 10/1998-10/2000-5/2003-3/2012-3/2014-3/2016-3/2017-3/2019 )
 • American College of Rheumatology ( ACR/ARP ) Annual Meetings ( 10/2013-11/2014-11/2015-11/2016-11/2017-10/2018-11/2019 )
 • American Society for Bone and Mineral Research ( ASBMR ) Meetings ( 9/2011 ve 10/2012 )
 • EUROSPINE Annual Meeting ( 10/2017 )
 • European League Against Rheumatism ( EULAR ) Meetings ( 6/2002-6/2009-6/2016 ve 6/2019 )
 • American Academy of Neurology ( AAN ) Meetings ( 5/2019 )
 • International Society of Physical and Rehabilitation Medicine ( ISPRM ) ( 7/2018 )
 • European Calcified Tissue Society and International Bone and Mineral Society ( ECTS – IBMS ) Meetings ( 11/2003- 6/2005 ve 5/2009 )
 • European Congress on Physical Medicine and Rehabilitation( ESPRM ) Meetings ( 6/2008 )
 • World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases ( WCO-IOF- ESCEO ) ( 6/2009 )
 • Mediterranean Congress of Rheumatology ( 6/1996 )
Bilimsel Yayınlar:
 • 1-An Atypical Psoriatik Spondylitis Case,Succesfully Treated with Methotrexate. Clinical Rheumatology . 1996 July; 15 ( 4 ) : 403-409
 • 2-İyontoforez.Ege Fiziksel Tıp ve Reh.Dergisi. 1995; 1 ( 1 ) : 61-64
 • 3-Omuz Periartritinde Kalsitonin İyontoforezi. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 1995; 1 ( 2 ) : 95-99
 • 4-Behçet Sendromunda Sakroileit İnsidansı. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi.1995; 1 ( 2 ) : 111-115
 • 5-Brusella Artritleri.Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 1995; 1 ( 2 ) : 133-138
 • 6-Gonartrozda Kesikli Ultrason ile Kesikli Kısa Dalga Tedavi Etkinliklerinin Klinik ve Sonografik Değerlendirilmesi. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 1995; 1 ( 3 ) : 169-178
 • 7-Lomber Disk Hernisine Eşlik Eden Atipik Bir Psoriatik Spondilit Olgusu. Olgu Sunumu. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 1996; 2 ( 1-2 ) : 121-126
 • 8-Postmenopozal Osteoporozda Sodyum Monoflorofosfat Tedavi Sonuçları. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 1996; 3 ( 1 ) : 124-130
 • 9-Postmenopozal Osteoporozda Kalsitonin ve Siklik Etidronat Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi.Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1996; 3 ( 2 ) : 114-124
 • 10-Kemik Mineral Yoğunluğu ve Obesite. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi .1996; 3 ( 2 ) : 142-149
 • 11-Tüberküloz Artritleri. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 1996; 3 ( 2 ) : 167-178
 • 12-Psoriazis Vulgarisli Hastalarda Psoriatik Artrit Görülme Sıklığı. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 1996; 4 ( 3 ) : 94-101
 • 13-Donuk Omuzda Geleneksel Fizik Tedavi Yöntemi İle Çift Derin Isıtıcılı Tedavi Yönteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi ( Uzmanlık Tezim )
Bildiriler:
 • 1-Omuz Periartritinde Kalsitonin İyontoforezi. 15.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi ( 27-31 /5/ 1995 )
 • 2-Behçet Hastalığında Sakroileit İnsidansı. 15.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi ( 27-31 /5/ 1995 )
 • 3-Postmenopozal Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler. 15.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi ( 27-31 /5/ 1995 )
 • 4-Lomber Disk Hernisine Eşlik Eden Atipik Bir Psoriatik Spondilit Olgusu: Olgu Sunumu. 15.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi ( 27-31 /5/ 1995 )
 • 5-Postmenopozal Osteoporozda Sodyum Monoflorofosfat Tedavi Sonuçları. 2.Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu. ( 27-30 /9/ 1995 )
 • 6-Postmenopozal Osteoporozda Kalsitonin ve Siklik Etidronat Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 2.Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu ( 27-30 /9/ 1995 )
 • 7-Kemik Mineral Yoğunluğu ve Obesite.2.Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu ( 27-30 /9/ 1995 )
 • 8-Joint Involvement In Psoriatic Patients. 5.Türk-Alman Fiziksel Tıp ve Romatoloji Günleri. ( 9-12 /4/ 1996 )

Yabancı Dil:

 • İngilizce
İlgi Alanları:
 • Ağrı Tedavileri ( Proloterapi, Nöralterapi, Kuru İğneleme, PRP, Eklem enjeksiyonları, Kinezyo bantlama )
 • Kemik Erimesi ( Osteoporoz ) Tanı, tedavi ve egzersizleri
 • Romatizmal eklem hastalıkları ( Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Psoriatik Artrit, Bağ Dokusu Hastalıkları vb ) Tanı, tedavi ve rehabilitasyonu
 • Yumuşak doku romatizması ( Fibromyalji, Myofascial Ağrı Sendromu, Tendinitler, Tenisçi Dirseği, Topuk Dikeni vb ) Tanı, tedavi, rehabilitasyonu
 • Bel, boyun, sırt ağrıları ( Bel ve boyun fıtıkları , kas incinmeleri ve sıkışmaları vb ) Tanı, tedavi ve rehabilitasyonu
 • Eklem kireçlenmeleri ( Osteoartrit, Donuk Omuz ) Tedavi ve rehabilitasyonu
 • Duruş ve postür bozuklukları ( Kifoz, skolyoz, düzleşme ) Rehabilitasyonu ve egzersizleri
 • Sinir sıkışmaları (Karpal Tünel, Tarsal Tünel vb ), sinir ucu iltihapları ( Polinöropati vb ) Tanı, tedavi ve rehabilitasyonu
 • Çene eklemi fonksiyon bozukluğu (TME disfonksiyonu) Rehabilitasyonu
 • Ortopedik Rehabilitasyon
 • Kemiklerin kırık ve çıkık sonrası rehabilitasyonu
 • Diz, kalça, omuz eklem protez sonrası rehabilitasyonu
 • El cerrahisi sonrası rehabilitasyonu
 • Spor yaralanmaları (menisküs, ön-arka çapraz bağ yırtığı, omuz kuşağı tendonlarının yırtığı ) Rehabilitasyonu
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Felç ( inme ), kısmi felç rehabilitasyonu
 • Yüz felcinin ( facial palsy ) stimulasyon ve rehabilitasyonu
 • Beyin, omurilik yaralanmaları, operasyonları sonrası rehabilitasyon
 • Kas hastalıkları ( Multiple Skleroz, Myopati vb ) Rehabilitasyonu
 • Parkinson, Demans ve İmmobilizasyona bağlı yürüme bozukluklarının rehabilitasyonu
 • Spastik çocuklar ( Serebral Palsy ) Rehabilitasyonu
 • Kardiyak Rehabilitasyon
 • Pulmoner Rehabilitasyon
 • Prenatal ve Postnatal ( Doğum öncesi ve sonrası ) Egzersizler