Kadınlar İçin Ayrıntılı Check Up

You are here:

Kadınlar İçin Ayrıntılı Check Up  programında yapılan tetkikler ;

            Kan – İdrar Testleri ( Biyokimya Testleri ) :

Açlık Kan şekeri Total Kolesterol Sedimantasyon
Kalsiyum HDL Kolesterol Total Bilirubin
Fosfor LDL Kolesterol Direk Bilirubin
Ürik asit ASO Alcalen Fosfataz
LDH Tam İdrar Hemogram
Demir Albumin Trigliserid
Demir Bağlama Protein  

            Böbrek Fonksiyon Testleri :

Kreatinin Üre

            Karaciğer Fonksiyon Testleri :

AST ALT

            Hormonal Testler :

TSH Serbest T3 Serbest T4

            Hepatit B Tarama Testleri :

Anti HCV HBSAG Anti HBS
Anti HBC IGG Anti HBC IGM  

            Romatizma Testleri :

RCP RF

 

 • MR MEME
 • MR Abdomen TÜM
 • MR Beyin
 • Tüm Abdomen USG
 • Solunum Fonkisyon Testi
 • EFOR
 • EKO
 • Kardiyoloji Poliklinik Muayene ve Sonuç Değerlendirme
 • Kadın Doğum Poliklinik Muayene ve Sonuç Değerlendirme
 • İç Hastalıkları Poliklinik Muayene ve Sonuç Değerlendirme
 • Nöroloji Poliklinik Muayene ve Sonuç Değerlendirme

 

İLETİŞİM05494772005