Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Çalışan Aydınlatma Metni

ÖZEL SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ TUR. TİC. LTD. ŞTİ
ÖZEL SÖKE EGEMED HASTANESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla ÖZEL SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ/ Özel Söke Egemed Hastanesi duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir; 

1-Kimlik (ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi)

2-İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)

3-Özlük (bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi)

4-Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)

5-Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi)

6-Fiziksel Mekân Güvenliği (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi)

7-İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

8-Risk Yönetimi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)

9-Finans (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi)

10-Mesleki Deneyim (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi)

11-Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)

12-Görsel ve İşitsel Kayıtlar (görsel ve işitsel kayıtlar gibi)

13-Dernek Üyeliği (dernek üyeliği bilgileri gibi)

14-Vakıf Üyeliği (vakıf üyeliği bilgileri gibi)

15-Sendika Üyeliği (sendika üyeliği bilgileri gibi)

16-Sağlık Bilgileri (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi)

17-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi)

18-Biyometrik Veri (avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri gibi)

19-Diğer Bilgiler (Askerlik tecili, araç plakası, ehliyet sureti, çalışan internet erişim logları) 

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirketin meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında Şirketimiz aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

Şirket’in işyeri-çalışan-ziyaretçi güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla kayıt yapmaktayız. İşyeri Görüntülü Kayıt Politikamızı www.egemed.com.tr/anasayfa/ adresimizden inceleyebilirsiniz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla öğrendiğimiz kişisel verileri topluyoruz.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, özellikle;

Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması

     Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması,

     Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,

     Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,

 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

     Personel özlük dosyasının oluşturulması,

SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,

     Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,

İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,

İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,

     İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,

Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

    Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,

 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

     İşyeri güvenliğinin sağlanması,

     Şirket merkezinin bulunduğu binanın çalışanlarının giriş çıkışının temin edilmesi,

 • Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

Şirket çalışanlarının satış/çalışma performanslarının takibi ve raporlanması,

     Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması,

Şirket çalışan verilerinin girilerek çalışan sayfasının oluşturulması, mevcut verilerin güncellenmesi,

     Çalışanlarla iletişimin sağlanması

Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,

     Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması,

     Kartvizit basımının sağlanması,

Posta, kargo ve kurye aracılığıyla gelen evrak/paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması,

     Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi,

     Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması,

     Çalışanın iş e-postasının oluşturulması,

     Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi,

     Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması,

Şirketimizin bilgilendirme, kampanya ve promosyon tekliflerinin yapılabilmesi için toplu elektronik posta yönetiminin sağlanması,

Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,

     Kutlama, hatırlatma, bilgi vs. amaçlı her türlü araçla iletişimin sağlanması,

Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi,

     Kalite kontrolün sağlanması,

     Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

     Şirket çalışanlarına destek verilmesi,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri (İş akdi sona erdikten sonra 10 yıl-Hukuki bir süreç işliyorsa süreç sona erene kadar.) kadar muhafaza edilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. 

Ayrıca kişisel verilerinizi iş sözleşmesinin ifası için gerekli iş/işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla;

 • Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile programında işleyebiliyoruz. 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla;

 • Yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile bu amaçla sınırlı olarak paylaşabiliyoruz.
 • Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.
 • Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla;

 • İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine/güvenliğine aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • Yasal haklarımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza, hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili adli mercilerle taleple sınırlı olmak üzere paylaşılabiliyoruz.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla;    

 • Ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.
 • Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.
 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Yurt Dışı Sağlık Sigortanız olması halinde ilgili sigorta şirketi ile paylaşılabilmektedir.

 

 • HAKLARINIZ
 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme, 
 • Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme ve kanunda doğan diğer haklara sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizden veya Şirketin internet adresinde www.egemed.com.tr/anasayfa/ bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

 VERİ SORUMLUSU TEBLİĞ ALAN ÇALIŞAN

ÖZEL SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ TUR. TİC. LTD. ŞTİ

ÖZEL SÖKE EGEMED HASTANESİ

İletişim: Yenicami MAH. Nihat Aşkın Cd. N:7 Söke/ AYDIN

www.egemed.com.tr/anasayfa/ 

444 10 81

10

Yıllık Tecrübe

50

Uzman Doktor

30

Branş

6930

Mutlu Hasta