Şok Dalga Tedavisi

Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi (Low Intensity Shock Wave Therapy) 2000 yılından beri Kardiyoloji alanında kanlanması bozuk kalp dokusunun yeniden kanlandırılması tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır, kalpte az kanlanan dokuda kanlanmayı artırmaktadır. Oluştuktan sonra önce yansıtılıp sonra odaklanarak yönlendirilen şok dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de ince yeni damarların oluşumuna yol açarak penis kanlanmasını artırmakta, ve böylelikle başarılı sertleşme yeniden sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme peniste kanlanmanın yeterli olmasına bağlıdır.  Bu teknoloji bu defa ED1000 cihazı ile dünyada ilk defa  artık peniste de kullanılmaya başlanmış, peniste yeni damar oluşumu sağlayarak kanlanmayı artırması sonucu sertleşme sorunu tedavisinde yeni bir devrim yaratmıştır. ED1000 tedavisinin en önemli farklılığı  ağrısız, lokal olarak ve sorunun ana nedenini  kökünden çözen bir tedavi imkanı sunmasıdır.

ED1000 Tedavisi Ne kadar Başarılıdır?

Damarsal nedenli tüm Sertleşme Problemlerine etkilidir. Damarsal nedenli sertleşme problemi tüm hastaların yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır ve bunlar arasında en büyük grup Şeker Hastaları ve Koroner Damar Hastalarıdır. Ayrıca, prostat ameliyatı öncesinde ve sonrasında da ED1000 tedavisi başarılı sonuçlar vermektedir.

Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 3’ünde, Ağır hastalarda ise 12-24 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 2’sinde ED1000 tedavisi başarılı sonuç vermektedir.

6-12 seans ED1000 tedavisi ile Hafif ve Orta grup hastalar ilaç kullanımından kurtulmakta veya çok düşük doz ilaç ile mutlu bir cinsel yaşama dönmektedirler.

12 -24 seans ED1000 tedavisi ise daha önce ilaçlara dahi cevap vermeyen Ağır hastaları ilaca cevap verir hale getirmekte ve yeniden sürdürülebilir mutlu bir cinsel yaşama dönmeye imkan vermektedir.

ED1000 tedavisinin yan etkisi olmaması nedeniyle seans sayısında bir sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 6 seans tedavinin başarısını daha da yükseltmektedir.

Yan Etkileri Var mıdır?

ED1000 tedavisi tamamen güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi sırasında ve sonrasında bugüne kadar bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. Her seans sonrasında hastalar beklemeksizin günlük hayatlarına dönmektedir. Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtlama yoktur.  ED1000 tedavisi sırası ve sonrasında ağrı yoktur, bugüne kadar bildirilmemiştir. Sedasyon, yatıştırıcı veya tedavi öncesi bir hazırlığa gerek yoktur.

Tedavi başarısı ilk defa ne zaman hissedilir? Etki ne kadar sürmektedir?

Tedavinin etkisinin hissedilmesi, son ED1000 seansı bitiminden 1 ay sonradır. Dünyada 2012 yılında klinik kullanıma giren ED1000 ile yapılan klinik çalışmalarda ED1000 tedavisi ile kazanılan başarının 2 sene devam ettiği gösterilmiştir, daha uzun süreli etkiyi gösteren bilimsel çalışmalar halen devam etmektedir

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment